Atrakcje turystyczne Czeskiego Cieszyna

Czeski Cieszyn, jako miasto o stosunkowo dużej powierzchni terenów zielonych przyciągać może swoją dbałością o zapewnienie komfortu życia mieszkańcom oraz gościom odwiedzającym miasto nad Olzą. Nie tylko jednak zasoby przyrodnicze, z których bliskość środowiska naturalnego obszaru Beskidów i Karpat stanowi główny walor naturalny tego obszaru, budują charakter miasta. Bogato przedstawiająca się historia Cieszyna, której pierwsze osady na ziemiach cieszyńskich  sięgają VII wieku i pozostawiły po sobie ślad w postaci dużej ilości zabytków i miejsc wartych do odwiedzenia.

Wyjątkową atrakcją może być po pierwsze Archeopark utworzony w miejscu, gdzie słowiańskie dzieje plemienia Gołęszyców rozpoczynają historię Cieszyna. Historia Starego Cieszyna ustępuje jednak nowo powstającej, w XI wieku kasztelanii, stanowiącej bezpośrednio początki miasta. Rozwój Cieszyna będącego początkowo pod władaniem Piastów, a od 1653 roku należącego do dynastii Habsburgów przebiegał nieustannie pod znakiem dwoistości. Zgłaszanie pretensji do tego obszaru przez Polskę i Czechosłowację doskonale obrazuje konflikt na Zaolziu, jak potocznie nazywana jest zachodnia część dawnego Księstwa Cieszyńskiego. Rok 1920 przyniósł podział wzdłuż naturalnej, rzecznej granicy dotychczas jednolitego organizmu miejskiego na dwa osobne miasta: Cieszyn po stronie polskiej oraz czechosłowacki Czeski Cieszyn. Ostatecznie podział ten został potwierdzony po II wojnie światowej i do dziś Olza stanowi linię graniczną pomiędzy Polską a Republiką Czeską.

Historia miasta znaczona wpływami wielu narodowości wpłynęła na powstanie w krajobrazie miejskim licznych zabytków będących do dzisiaj atrakcyjnymi śladami przeszłości. Oprócz zabytków architektury w Czeskim Cieszynie, miasto przyciąga również odbywającymi się tutaj licznymi festiwalami i wydarzeniami kulturalnymi. Będąc punktem przecięcia międzynarodowych szlaków rowerowych po ziemi cieszyńskiej,  miasto stanowi idealny przystanek w długodystansowej podróży.

Noclegi w Czeskim Cieszynie i dobre przystosowanie miasta do przyjęcia turystów obrazuje rozwinięta baza noclegowa w okolicach ścisłego centrum, jak również poza nim. Dla turysty, który zapewniony ma nocleg pozostaje tylko jedna podstawowa rzecz potrzebna do szczęścia i satysfakcji z pobytu, a jest nią pełny żołądek. Pełna smakowitych i aromatycznych potraw regionalna kuchnia cieszyńska z pewnością dopełni radości z pobytu w Czeskim Cieszynie.